ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

รายชื่อ หน.สน. ตั้งแต่อดีต  จนถึงปัจจุบัน

 
ลำดับยศชื่อ-สกุลตำแหน่งระหว่างปี พ.ศ.
1ร.ต.ท.มาลัย  มัลลิกามาลย์สวฯ2458 - 2464
2ร.ต.ท.หลวงชิต   ชำนาญกิจสวฯ2464 - 2473
3ร.ต.ท.สนอง   เจนใจวิทย์สวฯ2473 - 2482
4ร.ต.ท.เพ็ง   กรีทองสวฯ2482 - 2484
5ร.ต.ท.ทิม   เพ็งโรจน์สวฯ2484 - 2488
6ร.ต.ท.ประสิทธิ์   พิศาลบุตรสวฯ2488 - 2490
7ร.ต.ท.เจือ   พุฒเสวกสวฯ2490 - 2491
8ร.ต.ท.ศิริ   ทองคำวงษ์สวฯ2491 - 2491
9ร.ต.ท.ประสพ   ตั้งศิริวัฒน์สวฯ2491 - 2493
10ร.ต.ท.สุพัฒน์  วีณินสวฯ2493 - 2494
11ร.ต.ท.ประเสริฐ   จุลกนิษฐ์สวฯ2494 - 2494
12ร.ต.ท.วิมล   อินทรมระสวฯ2494 - 2495
13ร.ต.ท.วัลลภ   มีสมรูปสวฯ2495 - 2496
14ร.ต.ท.ฉลาด  ทองธารีสวฯ2496 - 2499
15พ.ต.ต.ร่วม   คงสำราญสวฯ2499 - 2501
16พ.ต.ต.อาภรณ์  นิลวัชระสวฯ2501 - 2502
17พ.ต.ต.สมพาสน์   คุมประพันธ์สวฯ2502 - 2502
18ร.ต.อ.ประเสริฐ   สิงห์ทองสวฯ2502 - 2503
19ร.ต.อ.โพธิพันธ์   พรหมสวัสดีสวฯ2503 - 2509
20พ.ต.ต.เที่ยง   ปัทมสิงห์สวฯ2500 - 2509
21ร.ต.อ.อำพล   สุรทินฑ์สวฯ2509 - 2510
22พ.ต.ต.วิเชียร  เทียบจริยาวัฒน์สวฯ2510 - 2513
23ร.ต.อ.วิวัฒน์   ปิยาภีมุขสวฯ2513 - 2513
24ร.ต.อ.ม.ล.ฉลองลาภ  ทวีวงษ์สวฯ2513 - 2515
25ร.ต.อ.พงษ์ศักดิ์ โรหิโตปการสวฯ2515 - 2515
26ร.ต.อ.สนอง  เรืองไพศาลสวฯ2516 - 2516
27พ.ต.ต. วัฒน์  ศรีดามาสวฯ2517 - 2518
28ร.ต.อ.ชลอ  บัวชม  สวฯ2518 - 2519
29ร.ต.อ.ประยูร ดิษฐานพงศ์ สวฯ2519 - 2522
30พ.ต.ท.อนันต์  เหมทานนท์ สวญ.ฯ2522 - 2523
31พ.ต.ท.สุพจน์   ศิริพูน สวญ.ฯ2523 - 2524
32พ.ต.ท.ธวัชชัย   พรหมประสิทธิ์สวญ.ฯ2524 - 2524
33พ.ต.ท. การัญ   กาญจนวารีสวญ.ฯ2524 - 2525
34พ.ต.ท.พงศ์พันธ์  สวัสดิรณภักดิ์สวญ.ฯ2525 - 2527
35พ.ต.ท.พิเชษฐ์   ประยูรศิริ สวญ.ฯ2527 - 2528
36พ.ต.ท.บรรจบ  สุดใจ สวญ.ฯ2528 - 2529
37พ.ต.ท.สมพงษ์   อิ่มสบาย สวญ.ฯ2529 – 2530
38พ.ต.ท.เอนก  เชี่ยงสมุทรสวญ.ฯ2530 - 2533
39พ.ต.ท. กฤษณะ  ปานกุลสวญ.ฯ2533 – 2535
40พ.ต.ท.บรรดิษฐ   พานิชศุภผลสวญ.ฯ2535 – 2535
41พ.ต.ท.เชิดชาย   เสขะนันทน์ สวญ.ฯ2535 – 2537
42พ.ต.อ.เสถียร   บริบาลผกก.2537 – 2538
43พ.ต.อ.ณรงค์  อรรถกฤษณ์ ผกก.2538 – 2538
44พ.ต.อ. ชาตินัย   รัตนสมบูรณ์ผกก.2538 – 2540
45พ.ต.อ. ไพรัช   สิงหวาระผกก.2540 – 2543
46พ.ต.อ.ดนัย  วรรณไพโรจน์ ผกก.2543 – 2544
47พ.ต.อ.อุดม  เนตยสุภา ผกก.2544 - 2548
48พ.ต.อ. ดนัย   วรรณไพโรจน์ผกก.2548 - 2553
49พ.ต.อ.ธนวัฒน์  ตั้งวงษ์เจริญผกก. 2553 – 2555
50พ.ต.อ. สุทธา  กรรณสูตผกก.2555 - 2558
51พ.ต.อ.ยรรยง   สันติปรีชาวัฒน์ผกก. 2558 - 2560
52พ.ต.อ.อชิรวิทย์   ทองจันดีผกก.  2560 - 2562 
53 พ.ต.อ.ณรัช     มูลศาสตรสาทร     ผกก.    2562 - 2562  
54พ.ต.อ.อภิชาติ   ทองจันดีผกก.  2562 - ปัจจุบัน

   

Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้