วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

พัฒนาหน่วยงาน
ดำเนินการเชิงรุก
ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง
อำนวยความยุติธรรม
เพื่อความผาสุกของประชาชน

พันธกิจ
1.  ถวายอารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ พระบรมวงศานุวงศ์ผู้แทนพระองค์   และพระราชอาคันตุกะ
2.  รักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
3.  รักษาความสงบเรียบร้อยและให้ความปลอดภัยแก่บุคคลสำคัญและประชาชน
4.  ป้องกันปราบปรามอาชญากรรมทุกรูปแบบ
5.  ให้การบริการประชาชนสะดวก รวดเร็วและเป็นธรรม
6.  อำนวยความยุติธรรมโดยยึดหลัก ด้วยความเสมอภาคและโปร่งใส
7.  ควบคุมและจัดการจราจร รวมทั้งบังคับใช้กฏหมายที่เกี่ยวกับการจราจร
8.  ส่งเสริมและสนับสนุนให้ท้องถิ่นหรือชุมชนมีส่วนร่วมในกิจการตำรวจ  เพื่อป้องกันปราบปราม การกระทำผิดทางอาญา
     การรักษาความสงบ   เรียบร้อย และรักษาความปลอดภัย ของประชาชน
9.  การทำสงครามกับยาเสพติดให้โทษ
10. การปราบปรามผู้มีอิทธิพล
11. การปราบปรามแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฏหมาย   อาชญากรรมข้ามชาติ

ยึดหลักและแนวคิดในการปฎิบัติหน้าที่
1.ใช้หลักเข้าใจ เข้าถึง พัฒนา เป็นแนวทางในการทำงาน
2.ให้ข้าราชการตำรวจตระหนัก ในการปฎิบัติหน้าที่ในฐานะเพื่อนร่วมชาติ โดยยึดหลักที่ว่า" ใจเขาใจเรา"
3.เพิ่มประสิทธิภาพการปฎิบัติหน้าที่โดยการฝึกอบรมอย่างเป็นระบบ สมกับเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ อย่างจริงจัง
4.ให้มีแผนงานในการทำงาน กำกับดุแล สามารถตรวจสอบ ประเมินผลได้
5.สร้างขวัญ กำลังใจ เพื่อให้การทำงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุด
Powered by MakeWebEasy.com
เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพและประสบการณ์ที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน ท่านสามารถอ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว  และ  นโยบายคุกกี้